Για τον Επαγγελματία

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι μέσα από προγράμματα που παρέχουν ασφαλιστικές εταιρείες με κύρος είναι κοντά σε κάθε επαγγελματία οδηγό και επιχειρηματία.

Οι καλύψεις των ασφαλιστηρίων που παρέχει το πρακτορείο μας είναι αξιόπιστες, οικονομικές και αφορούν Ι.Χ αγροτικά αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία και ΤΑΧΙ. Συγκεκριμένα ο κάθε αυτοκινητιστής θα νοιώθει ασφαλής παρέχοντας του καλύψεις όπως :

 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές.
 • Ασφάλιση ζημιών από ανασφάλιστο όχημα.
 • Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος οδηγού.
 • Ασφάλιση ζημιών από φυσικά φαινόμενα.
 • Ασφάλιση νομικής προστασίας (€ 3.000).
 • Ασφάλιση κλοπής ολική ή μερική.
 • Ασφάλιση θραύσης τζαμιών.
 • Ασφάλιση τρομοκρατικών ενεργειών.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Οδική βοήθεια.
 • Παροχή οικονομικής ενίσχυσης μέχρι € 5.000 για ολική καταστροφή του οχήματος από τροχαίο ατύχημα υπαιτιότητας του Ασφαλιζόμενου.
 • Επέκταση της κάλυψης Αστικής Ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου.

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης δημιούργησαν ασφαλιστικά προϊόντα που θα μπορέσουν να καλύψουν κάθε εργοδότη.

Συγκεκριμένα υπάρχουν ασφαλιστήρια που καλύπτουν τον εργοδότη έναντι τρίτων που εργάζονται στην επιχείρηση και έχουν πάθει ατύχημα κατά τις ώρες εργασίας που οφείλεται σε παράλειψη ή αμέλεια του υπευθύνου ή του προσωπικού της επιχείρησης. Επίσης δημιουργήθηκαν ασφαλιστήρια που καλύπτουν τον εργοδότη, τον παραγωγό και τον προμηθευτή έναντι αξιώσεων τρίτων προσώπων για ελαττωματικό προϊόν που αγόρασαν.

Το πρακτορείο μας μέσα από την εμπειρία που διαθέτει στο χώρο της  επαγγελματικής αστικής ευθύνης αποσκοπεί στην αποκατάσταση του ατυχήματος που προκλήθηκε σε τρίτους από πταίσμα ή αμέλεια και στην κάλυψη του ασφαλισμένου από το ενδεχόμενο να καταβάλλει αποζημιώσεις  σε τρίτους εξαιτίας αμελούς συμπεριφοράς.

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι προσαρμόζουν τα διάφορα ασφαλιστικά προγράμματα μελετώντας τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Μέσα όμως από την καθημερινότητα δημιουργούνται νέες ανάγκες κάλυψης που είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλιστήριο που να σας καλύπτει πλήρως.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια προγράμματα ασφαλίσεων γενικών ατυχημάτων που έχουν προβλέψει ασφαλιστικές εταιρείες:

 • Ασφάλιση για κλοπή χρηματοκιβωτίου.
 • Ασφάλιση για μεταφορά χρημάτων.
 • Ασφάλιση για θραύση εξωτερικών βιτρινών.
 • Ασφάλιση για έργα τέχνης.
 • Ασφάλιση για χρηματιστηριακές εταιρείες.
 • Ασφάλιση απαγωγής, λύτρων και εκβιασμού.
 • Ασφάλιση ζώων.
 • Ασφάλιση ιχθυοκαλλιεργειών.
 • Ασφάλιση απιστίας υπαλλήλων.

Εμπόρευμα, το αποτέλεσμα των προσπαθειών ενός συνόλου ανθρώπων που εργάζονται σε μία επιχείρηση. Κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει ότι τα εμπορεύματα  απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση σε κάθε στάδιο επεξεργασίας τους και ιδιαίτερα κατά την μεταφορά τους προς τον παραλήπτη. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν κατά την διάρκεια μεταφοράς τους πολλοί και πιθανή καταστροφή του μπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσματα στην εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Το πρακτορείο μας συνεργάζεται με ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο των μεταφορών εμπορευμάτων και τα προγράμματα ασφάλισης που θα σας προτείνουμε βασίζονται στις:

 • Ρήτρες ”C”
      1. Πυρκαγιά ή έκρηξη.
      2. Προσάραξη, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου.
      3. Ανατροπή ή εκτροχίαση του μέσου μεταφοράς δια ξηράς.
      4. Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου ή μεταφορικού μέσου με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο εκτός του νερού.
      5. Εκφόρτωση του μεταφερόμενου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου η καταφυγής.
      6. Θυσία γενικής αβαρίας.
      7. Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στην θάλασσα.
 •  Ρήτρες ”B”
      1. Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι συν :
      2. Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνός.
      3. Παράσυρση του εμπορεύματος στη θάλασσα από κύμα.
      4. Εισροή νερού, θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο μεταφορικό μέσο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στο εμπορευματοκιβώτιο ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένου οπωσδήποτε της βροχής.
      5. Ολική απώλεια δέματος κατά το θαλάσσιο ταξίδι ή κατά τη διάρκεια της φορτοεκφορτώσεως από και προς το πλοίο ή το πλωτό μέσο.
 • Ρήτρες ”Α”
  1. Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός αυτών που ρητά εξαιρούνται.

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι κατανοώντας την σημασία που έχει για μία επιχείρηση η ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων της είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, φροντίζει να έχετε μία ολοκληρωμένη κάλυψη με τους πιο ευνοϊκούς και ταχύτατους διακανονισμούς ζημιών.

Μέσα στην καθημερινή επαγγελματική μας δραστηριότητα μία πράξη μας μπορεί να προξενήσει σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες σε τρίτους δημιουργώντας μας την υποχρέωση να τους αποζημιώσουμε. Το μέγεθος της αποζημίωσης αυτής εξαρτάται από τον αριθμό των αποζημιωμένων και το ποσό αποζημίωσης που αφορά τον καθένα τους. Όπως καταλαβαίνετε το ποσό καταβολής αποζημίωσης μπορεί να φτάσει σε όρια καταστροφής κάθε υπευθύνου.

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται σε προγράμματα αστικής ευθύνης είναι:

 • Ιατροί
 • Φαρμακοποιοί
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Φοροτεχνικοί
 • Ορκωτοί
 • Λογιστές
 • Δικηγόροι
 • Μελετητές έργων
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Εστιατόρια
 • Ινστιτούτα αισθητικής – γυμναστήρια
 • Tour operators


Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης με ασφαλιστικές εταιρείες  που θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν ως αξιόπιστοι αρωγοί σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις.

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης  και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης σκαφών αναψυχής και για επαγγελματίες του χώρου.

Οι καλύψεις που μπορεί να προσφέρει το πρακτορείο μας στον κλάδο σκαφών αναψυχής είναι:

   

 • Η Αστική Ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του κυβερνήτη του σκάφους που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 2743/1999 έναντι τρίτων και επιβαινόντων από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος. Τα όρια ευθύνης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι:
      1. Σωματικές βλάβες    300.000 €
      2. Υλικές ζημίες           150.000 €
      3. Θαλάσσια ρύπανση    90.000 €
 • Η Αστική Ευθύνη του εκμισθωτή μη μηχανοκίνητου σκάφους αναψυχής που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο 3131/1.6.1994 έναντι τρίτων από πρόκληση θαλάσσιου ατυχήματος. Τα όρια ευθύνης στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι:
      1. Σωματικές βλάβες    150.000 €
      2. Υλικές ζημίες             90.000 €
 • Συμπληρωματικές καλύψεις ιδίων ζημιών που μπορούμε να σας παρέχουμε είναι κάθε ολική ή μερική ζημία του σκάφους από θαλάσσιους κινδύνους, πυρκαγιά, κλοπή, ναυάγιο ή προσάραξη, κάλυψη του πληρώματος από ασθένεια ή απώλεια, ζημία από συμμετοχή σε αγώνες, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και ζημίες κατά την οδική μεταφορά του σκάφους.

 

Για την κάλυψη ιδίων ζημιών ως ασφαλιζόμενο ποσό λαμβάνεται η εμπορική αξία του σκάφους.

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας σχετικά καινούργιος τομέας που αναπτύσσεται ταχύρυθμα δεδομένου ότι οι καλύψεις  αφορούν τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που υπάρχει σε έναν χώρο εργασίας και γενικά σε κάθε υπό κατασκευή ή ανέγερση έργου.

Το ασφαλιστήριο αυτό σας παρέχει κάλυψη από κάθε κίνδυνο με εξαιρέσεις τις περιπτώσεις που θα αναγράφονται ρητά στο συμβόλαιο. Ανά πάσα στιγμή ένα τεχνικό έργο είναι εκτεθειμένο σε κινδύνους όπως ανθρώπινη αμέλεια, ελαττωματικό υλικό, φωτιά , φυσικά φαινόμενα, κλοπή και το κόστος αποζημίωσης των ζημιών μεγάλο.

Το ασφαλιστικό γραφείο Τακτικός Ηλίας κ’ ΣΙΑ Ε.Ε. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης  και οι ασφαλιστικοί του σύμβουλοι κατανοώντας την αναγκαιότητα της τεχνικής ασφάλισης σας προσφέρει προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν να σας καλύψουν για:

 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων.
 • Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου ανέγερσης – συναρμολόγησης .
 • Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων.
 • Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού.
 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων.
 • Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης .
 • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
 • Ασφάλιση πολυετούς εγγύησης του αποπερατωμένου έργου.
 • Ασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Αγίου Ελευθερίου 105
Τ.Κ. 18541
Καμίνια, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4824106
Φαξ: 210 4826517
Κινητό: 6972516973
Εmail: eltc@otenet.gr

Copyright © 2017 taktikoumaria.gr - All Rights Reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας EzStore.gr